สุขที่เกิดจากใจที่สงบนั้น จะทำอย่างไร สุขที่เกิดจากใจที่สงบนั้น ท่านบอกให้ปฏิบัติ ปฏิบัติอย่างไรก็ได้ ที่จะทำให้ใจของเราสงบ ไม่มีความวิตกกังวล ไม่มีความเดือดร้อนใจ ไม่มีความว้าวุ่นใจ เมื่อเราไม่มีความวิตกกังวลใจ ไม่มีความว้าวุ่นใจ มันก็ทำให้ใจของเราสงบ เมื่อใจของเราสงบ มันก็จะพบความสุข ความสุขที่เกิดขึ้นจากใจ เมื่อใจของเราพบความสุข ใจของเราพบความสงบ ใจของเราก็จะไม่ตาย ตัวเราก็จะไม่ตายในโลกนี้ แต่ส่วนที่ตาย คือ ส่วนที่เป็นสังขาร จริงๆแล้วไม่มีอะไรตาย มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ถ้าใจเราไม่ถึงความสงบ ไม่ถึงความสุขเราก็กลัวทุกอย่าง ท่านเรียกว่าเรากลัวภัย ภัยในชีวิต ภัยเบื้องต้นกลัวเราไม่มีจะอยู่ กลัวเราไม่มีจะกิน กลัวเราไม่ได้ กลัวเราเสีย กลัวเราไม่ดี กลัวเราไม่ชนะ กลัวเราแพ้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมเทศนาเนื่องในงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๘ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sXwSPlN7Ibk