จริงๆแล้วไม่มีอะไรตาย มีแต่การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่ถ้าใจเราไม่ถึงความสงบ ไม่ถึงความสุข เราก็กลัวทุกอย่าง ท่านเรียกว่าเรากลัวภัย ภัยในชีวิต ภัยเบื้องต้นกลัวเราไม่มีจะอยู่ กลัวเราไม่มีจะกิน กลัวเราไม่ได้ กลัวเราเสีย กลัวเราไม่ดี กลัวเราไม่ชนะ กลัวเราแพ้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปากทางแห่งความฉิบหายของใจ ถ้าได้นำไปปฏิบัติ แต่ปากทางแห่งความเจริญก็เมื่อใจมีความสงบ ใจก็จะมีสติปัญญา เมื่อใจมีสติปัญญา ใจของเราก็จะหนีจากคำว่า “กลัว” ชีวิตจะไม่กลัว เมื่อไม่มีความกลัวแล้ว ความวิตกกังวลก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อความวิตกกังวลไม่เกิดขึ้น ท่านว่า ความทุกข์ไม่มีในใจ เมื่อความทุกข์ไม่มีในใจ เราก็จะไม่ตายในโลกนี้ แต่ก่อนที่เราจะไม่ตาย เราต้องสร้างทางให้แก่ตนเองทางมันมีอยู่ ๓ ทาง ทางแรก คือ ทางที่เราทำตามใจ ทางที่เราทำตามใจ ทุกคนจะเข้าใจ ทางที่ ๒ ทางที่เราฝืนใจ ฝืนจากการอยากจะทำ ฝืนจากการอยากจะพูด ฝืนจากวิธีที่จะคิด อันนี้มันจะอึดอัด มันจะทรมาน แต่ทางที่ ๓ ท่านเรียกว่า ให้ทำตามทางของพุทธะ ทางของพุทธะ คือ ทางที่ทำแล้วสงบ ทำแล้วมีความสุขในใจ ที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น อันไม่ผิดศีลธรรม ธรรม(ทำ)ยิ่งทำ ยิ่งเกิดความสุข โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมเทศนาเนื่องในงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๘ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sXwSPlN7Ibk