หลายคนอยู่รวมกัน ต่างคนต่างลองทำใจให้สงบ ความสงบ ความสุข ความเจริญ ในหมู่ชนนั้นก็จะเจริญขึ้น จากเราเคยฝึก เราเคยฝึกความสงบ วันละชั่วโมง วันละ ๒ ชั่วโมง วันละ ๓ ชั่วโมง หรือวันละหลายๆชั่วโมง รวมกันหลายๆคน ทุกคนจะเห็นว่า เป็นทางแห่งความดี เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางแห่งความหลุดพ้น จากความวุ่นวาย ทั้งภายนอกและภายใน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมเทศนาเนื่องในงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๘ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sXwSPlN7Ibk