จิตจับที่เท้าเวลาเดิน เพื่อไม่ให้มันออกไปที่อื่น จิตจับที่อาการยืน เวลายืน เวลานั่งจิตจับที่ท้องพองยุบ หรือที่ลมหายใจ เข้าออก ให้ต่อเนื่องไม่เผลอสติ จากนั้นก็จะเห็นภาวะของขันธ์ ลมที่เข้าไป เป็นภาวะของรูปขันธ์ ลมเป็นรูป ใจที่รู้ว่า ใจที่เข้าไปรู้ว่า เข้ายาว หรือออกยาว นั้นเป็นนาม ถ้าหายใจเข้านั้นมันรู้สึกอึดอัด นั้นเป็นเวทนา เป็นทั้งสุขเวทนา ทั้งทุกขเวทนา ถ้าเฉยๆ อุเบกขาเวทนา บางทีไม่เห็นลมหายใจตัวเองเลย เพราะมันไม่มีสติ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย นั่นเป็นสมาธิหัวตอ ฉะนั้นเราต้องปรับ ตั้งสติใหม่ หายใจเข้าไปให้มันเต็มปอด ผ่อนคลายพร้อมกับสังเกตลมที่ผ่อนคลายนั้นออก ให้มีสติจับอาการอยู่ตลอดเวลา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A ( ๒๕ มิ.ย. ๕๙)สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=sWpoO7xegTs