เมื่อจิตเข้าสู่สภาวะธรรม เห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏ เห็นทางที่ตนเองจะไม่ทุกข์ อยู่กับความทุกข์ อยู่กับบรรยากาศเดิมนั่นแหล่ะ แต่ไม่ทุกข์เหมือนเดิม พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ทิ้ง มีความทุกข์อย่างเดิม บรรยากาศเดิม แต่จิตใจไม่ทุกข์ เพราะได้วุฒิปัญญา ได้วุฒิจิต จิตที่สูงเป็นอาวุธ ที่รบกับกิเลส ความยุ่งยาก ออกไปจากจิตจากใจ ผ่านนิวรณ์ตัวที่ ๑ กามฉันทะนิวรณ์ หูฟังก็ไม่เป็นทุกข์ ตาเห็นก็ไม่เป็นทุกข์ ไม่เป็นสุข เฉยๆ เพราะเรารู้จักบริหารจัดการมัน ทำให้เกิดความสุข โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก U.S.A เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=oJts5GZsbGA