กายนอกเป็นทุกข์ไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมชาติ ป่วยไข้ไปหาหมอโดยธรรมชาติ แต่ป่วยข้างใน คือจิตใจที่ป่วย ใครจะรักษา หมอที่ไหนจะหามา มีแต่ธรรมโอสถ คือตัวเราต้องรักษาตัวเราเอง ความโศกเศร้า โศกาอาดูร ความคิดวิตกกังวลถึงเรื่องเก่าแต่อดีตชาติแต่ปางก่อน ใครแก้ให้เราได้ เราเท่านั้นแก้เอง ปล่อยวางได้เอง มันก็จบ เข้าถึงสมาธิ สมาธิปล่อยวางเอง ก็จบ ไม่มีต่อ เพราะเป็นไปด้วยอำนาจของสมาธิและสติปัญญา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๕/๕ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๙ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=QnGLRFpEXVw