พอจิตเราสงบหรือสติเราดีมุ่งไปสู่ทิศทางเดียว มันก็จะเห็นชัดเจนขึ้น ตรงที่ท้องมันพองมันแฟบนั่นแหละคือ ลักษณะเหมือนปอด เหมือนปอดที่มันสูบฉีดโลหิต หรือหัวใจที่มันสูบฉีดโลหิต ปอดที่มันจะพยายามทำหน้าที่ทุกส่วนของร่างกายที่อวัยวะมันทำหน้าที่ ทั้งปอด ทั้งหัวใจ ทั้งถุงน้ำดี ทั้งไต ทั้งตับ ทุกอย่างมันจะทำหน้าที่ บีบแล้วยืดๆๆ ก็คือ พอง ยุบ นั่นเอง เพื่อจะส่งเลือด ส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงตามเซลร่างกายต่างๆ ตรงนี้เมื่อเรามีสติรู้เท่าทัน เห็นมันแล้ว ก็กำหนดต่อ ความวิตกกังวลไม่มี เมื่อความวิตกกังวลไม่มีนั่นแหละ สภาวธรรมมันที่ปรากฏ อาการที่พองก็พองๆๆ มันไม่ยุบ มันไม่ยุบก็ช่างมัน หรือมันยุบๆๆลงไปมันไม่พองก็ช่างมัน ไม่ต้องกลัว ให้เราดูไปว่า อะไรคือพอง ดูไปว่า อะไรคือยุบ ที่ถามว่าพองกับยุบ อะไรสั้น อะไรยาว พองกับยุบมันมีลักษณะ ลักษณะมันเป็นอย่างไร โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88