ภาวะมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณมันจะเกิดขึ้นตรงเนี้ย ตรงการที่รู้ ใจเราเข้าไปรู้ หรือตาเรามองเห็น ตาที่ ๓ มองเห็นอาการที่เกิดขึ้นอยู่ เห็นอาการที่เกิดขึ้น พร้อมกับใจที่เห็นแล้วก็เข้าใจ พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะผู้ที่สภาวะนั้นเกิดเท่านั้น อย่างโยคีนั่งสมาธิ มันเกิดความสุขในสมาธิ มันเกิดความสุขที่เกิดขึ้นที่มีสมาธิ ถามว่าความสุขของสมาธิเป็นเช่นไร อธิบายได้ไม่ถึงที่สุด บอกว่าสุขสงบดีเหลือเกิน โอ้ย มันความรู้สึก สภาวะจริงๆมันลึกกว่านั้น สุข เย็น ซาบซ่า สุขแบบโปร่งเบาสบาย สุขแบบสดชื่นแจ่มใส สุขแบบเร้นเหลือจนน้ำตาออกมา สุขแบบเยือกเย็นเหมือนเรานั่งอยู่ในภูเขาน้ำแข็ง หรือสุขเหมือนกับเราดื่มน้ำแข็งใส่ของหวาน แต่มันหาคำอธิบายที่คำว่าสุขที่เกิดจากสมาธิลึกๆไม่ได้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88