พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า บาปที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้น ต้องพยายามอย่าให้มันเกิดหรือสร้างให้มันมีขึ้นที่จิตเรา ถ้าสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ ความทุกข์ ความตึงเครียด นอนไม่หลับ กินไม่ได้นอนหลับ ถ่ายไม่ดี มีแต่ทุกข์ หน้าเน่า ตั้งแต่ออกมาจากที่นอน เศร้าซึม ปรากฎขึ้นที่จิตของเรา ถ้าเรามองที่กระจก คงน่าเกลียดน่ากลัว พระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราสะสาง ทำลายล้างจิตตัวนี้เสีย จิตที่เป็นอกุศลมูล รากเหง้า ที่เหม็นนี้เสีย โดยวิธีมาสร้างเสริมจิตใหม่ จิตเดิมนั่นแหละ แต่มารีไซเคิล คือทำความสะอาดใหม่ ทำอย่างไรหล่ะ สิ่งที่จะทำความสะอาดจิตได้ นั่นคือ การปฏิบัติธรรม ปฏิบัติที่ไหน ปฏิบัติที่กาย ที่วาจา ที่จิต เรานี้แหล่ะ อันจะเป็นวิธีที่ปิดไม่ให้บาปนี้เกิดขึ้นที่ตัวของเรา นั่นคือแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านวางแนวไว้ โอวาทธรรมจาก พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ธรรมบรรยาย จากโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๑๐๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=_BtPWezfLPk ภาพประกอบ แสวงบุญุสี่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย