มีพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งกรรมฐาน นั่งไปปวดหัวเข่า ทั้งโยมเคยมาปฏิบัติที่นี่เหมือนกัน ปวดหัวเข่า ปวดมาก เหมือนจะระเบิด เหมือนไฟไหม้ เหมือนใครเอามีดมาฟันลงไป มาสับลงไป บางคนก็บอก ไม่ลุก ก็ไม่ยอมลุก ๓ ชั่วโมง นั่งปุ๊บ เห็นกบมันกระโดดจากหัวเข่า วูบออกมาเลย หันหน้ามา กบมันตัวใหญ่ขึ้นๆๆๆๆ อ้าปากเหมือนจะกินเรา และก็นั่งแผ่เมตตาๆ มานั่งแผ่เมตตาปุ๊บ กบมันบอก โอ อโหสิกรรม กบตัวนี้เล็กลงหายวุบไปเลย หัวเข่าเย็นแวบ หาย ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ หายปวด ปรกติ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ไม่ต้องไปฉีดยา ทุกครั้งจะต้องไปฉีดยาทุกเดือน เดือนละเข็มๆแก้ปวด นั้นคือ กรรม ภาวะกรรมฐานจึงลดละกรรมได้ บางอย่าง บางชนิด เราต้องมาถึง สัมมสนญาณ หรือ มัคคามัคคะ จิตอันบริสุทธิ์ ญาณ ความรู้อันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใด แอบแฝงอยู่ นั่นแหละมันจึงสามารถที่จะละหรือไถ่ถอนใช้หนี้กรรมได้ นั่นแหละ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งในรูปนาม ขันธ์๕ เข้ามาอีก โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88