เมื่อเห็นสภาวะรูปภายใน หรือกายในเห็นแล้ว มันก็เห็นสภาวะนามภายใน นามภายในที่มันแฝงอยู่ในรูปข้างใน แฝงอยู่ในจิต ท่านเรียกว่า วิจิตร หรือ หทัยจิต ที่มันอยู่ในจิต อารมณ์ที่อยู่ในจิต เหมือนไข่แดงที่อยู่ในไข่ มันซ่อนกันอยู่ตรงนั้นแหละ เขาเรียกว่า จิตที่วิจิตร พระพุทธเจ้าใช้คำว่า หทัยจิต จิต ความรู้สึกที่อยู่ข้างในจิตในใจ เหมือนโยคีมีความรู้สึกที่อยู่ในใจ อยากจะพูด แต่พูดไม่ออก พูดไม่ถูก ว่าจะพูดยังไง ทำไมถึงพูดไม่ถูก เพราะมันไม่มีขบวนการ มันไม่ชัดเจน มันอึมครึม มันคลุมเครืออยู่นั่นหนะ นั้นจึงเข้าไป เจาะเข้าไป คือ มุ่งภาวนาหรือดูเข้าไปให้เห็นชัดเจน เมื่อเราเห็นชัดเจนนั่นแหละ มันก็จะสว่างโล่ง จึงเป็น มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ เห็นแจ้งใน รูป นาม ขันธ์ ๕ ที่ปรากฏอยู่ ขณะๆนั้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88