แต่ภาวะการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ จิตที่สะอาดบริสุทธิ์ อารมณ์ที่สะอาดบริสุทธิ์แห่งการเข้าไปดู เข้าไปรู้อารมณ์ ดูสภาวะภายใน ภายในจิตในใจของเรานี่ เราดูเข้าไปจนมันสะอาด มองทะลุเลย อะไรเกิดขึ้น ปรากฏเกิดขึ้น จิตมันเห็นหมด พอจิตเห็นหมดในสภาวะนั้นต่างๆที่เกิดขึ้น มันจึงจับได้หมดทุกอารมณ์ ทุกอารมณ์ เห็นสภาวะ คราวนี้พฤติกรรมของผู้ที่เข้าถึงสภาวธรรมตัวนี้ จะเปลี่ยนไป ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ความคิด จิตเดิมๆเปลี่ยน เปลี่ยนจากภาวะมนุษย์ ท่านเรียกว่า โคตรภูญาณ ตัดขาดโคตรของความเป็นมนุษย์ โคตรของความเป็นมนุษย์เป็นยังไง ความคิดมนุษย์เป็นยังไง ไม่มีแล้ว มีแต่ความคิดอันบริสุทธิ์ จากภาวะเราเคยกระโดกกระดากเป็นม้าดีดกะโหลก มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น อาการนั้น จากมากระโดกกระดาก กระโดกกระเดก มันจะมาอ่อนนุ่มระมัดระวัง มีสติ ทำอะไรก็ระมัดระวังมากตรงนี้แหละ เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าจึงว่าทัศนานุตริยะ เห็นภาวะแห่งความอ่อนน้อม บริสุทธิ์ มันเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติ นั่นแหละเรียกว่า คุณธรรมปรากฏขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88