ญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์หมดจดของญาณ การรู้ การดู การเห็น เห็นอะไรทุกอย่างมันบริสุทธิ์หมดจดหมดเลย แต่บางครั้งอธิบายไม่ได้ ลมหายใจมันก็เบาสะอาดบริสุทธิ์ออกมา ท้องพองที่ยุบ มันก็สะอาดใสมองทะลุตัวตนเลย มองทะลุร่างกายตัวตนทั้งหมดเลย มองทะลุความคิดทั้งหมดเลย พอคนเดินมามันมองทะลุหมดเลย เห็นหมดเลย ว่ามีอะไรจุดด่าง จุดดำ มองแล้วเป็น สีขาวทั้งหมด ความสุข ความบริสุทธิ์ของจิตปรากฏเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยม ตรงนี้แหละ ภาวะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ใครจะว่าจะด่า มันก็ไม่โกรธ ไม่เกลียด แต่มันจะเป็นพลังที่แรง ใครที่ด่า ที่ว่า ที่โกรธ ที่เกลียด มันก็ได้รับกรรมนั้นแรงขึ้น เพราะจิตขณะนั้น จิตที่บริสุทธิ์ ไม่ยอกย้อน แต่มันจะยอกย้อนกับคนที่โกรธ ที่เกลียด ที่ด่า ที่ว่า เป็นดับเบิล เหมือนเราเอาก้อนหิน...เขวี้ยงใส่ข้างฝากำแพง มันก็เด้งออกมาแรง ๒ เท่า ฉะนั้นจึงพยายาม เวลาปฏิบัติธรรม จึงให้ระมัดระวังในการเดินเข้าออก นะ ไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นแก่ตัวคนที่ทำ นั้นแหละ คือ ภาวะที่เราต้องระมัดระวัง ฉะนั้นพอภาวะดั่งนั้นเกิดขึ้น มันก็จะเห็น ภังคญาณ ภังคญาณ เห็นรูป นามที่เกิดขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88