คำว่า ผู้ฝึกตน ก็คือ ฝึกกายใจ ของเราอยู่บ่อยครั้งให้มีสติ หรือทำบ่อยๆ ให้เกิดความเคยชิน หรือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ท่านว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ความจริง ว่าอะไรถูก อะไรผิด นั้นคือสิ่งจำเป็นที่เราพึงประพฤติ ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๘/๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yKeUbQbXY5E