ความทุกข์ มันเกิดขึ้นที่ไหน มันเกิดขึ้้นที่ใจที่ปรุงแต่ง ที่เเปรเปลี่ยน ที่ใจมันไม่นิ่ง ทำไมใจมันไม่นิ่ง เพราะใจมันไม่มีสมาธิ ทำไมใจไม่มีสมาธิ เพราะใจไม่เคยฝึก ทำไมถึงไม่เคยฝึก เพราะมันจะฝึกแต่ในสิ่งที่ตามใจ และถูกใจตัวเอง เมื่อมันทำตามใจตัวเอง มันก็ย่อมมีโอกาสผิดได้มาก สุดท้ายก็เกิดความทุกข์ ฉะนั้น ท่านจึงให้มีสติพิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรม ในธรรม โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๘/๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yKeUbQbXY5E