ครั้งหนึ่งมีรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ได้เข้ามากราบทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าว่า ทำบุญอันใดหนอ จึงจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งหลับและตื่น พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบเทวดาว่า ดูก่อนเทวดา ทำบุญคือการปลูกต้นไม้ ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งหลับและตื่น ส่วนการปฏิบัติธรรม ทำจิตของตนให้เป็นสมาธิ มีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลา ได้บุญทุกลมหายใจเข้าออก ทำวิปัสสนากรรมฐานได้บุญสูงสุดอันเหนือกว่าบุญอื่นใดทั้งปวง เป็นบุญมหาศาล โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๔ ( ๘ ก.ย.๕๙) สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=tiBtWezhfbE ภาพประกอบ งานฌาปนกิจญาติที่ จ.บุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๒