ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทัสสนวิสุทธิ ทั้ง ๒ ประการที่ปรากฏขึ้น รวมกันเป็น ๗ ประการ มันจะเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติ อันเป็นแนวทางที่ญาณสะอาดบริสุทธิ์มาก เห็นสภาวะตั้งหลายชั้นในกาย กายใน กายนอก กายนอกทั้ง ๑๖ ชั้น กายในทั้ง ๑๖ ชั้น นามภายนอก ๑๖ ชั้น นามภายใน ๑๖ ชั้น ไปสู่พรหมโลก ไปสู่ชั้นพรหม ๒๐ มันจะสำลักออกมา เห็นอย่างละเอียดถี่ยิบเหมือนเมล็ดงา เหมือนเมล็ดงา เห็นสภาวะร่างกายเราเหมือนผ้าที่ฉีกยุ่ยไปแล้ว ร่างกายเนื้อหนัง ไม่ใช่เนื้อหนัง ร่างกายไม่ใช่ร่างกาย เหมือนเนื้อฉีกที่มันยุ่ยออกมา เหมือนใยมะพร้าว เหมือนใยกระดาษที่เราฉีกยุ่ย ที่แช่น้ำแล้วฉีกยุ่ยออกมา นั้นคือ สภาวะกายของเราที่เป็นอยู่ ที่เป็นรูปและเป็นนาม ที่เป็นรูปมองเห็นชัดเจน ที่เป็นนามสภาวะจิตภายในที่เห็น ผุดขึ้นมาจากภายใน ที่จะทะลักออกมาสู่ภายนอกเป็นรูปลักษณ์ เป็นรูปลักษณ์ร่างกายให้ผิวพันธุ์วรรณะ ใบหน้า แววตา ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทั้งหมด นั้นคือ เปลี่ยนโดย พุทธธรรม เปลี่ยนจากภายใน มาสู่ภายนอก เปลี่ยนจากภายนอก เข้าสู่สภาวะอารมณ์ธรรม ถ้าเปลี่ยนได้อย่างนี้โยคีทั้งหลายทุกคน ตายปุ๊บไม่ตกนรกทันทีล้านเปอร์เซ็นต์ พยายามทำให้ได้น้อมจิตน้อมใจเข้าสู่ นั่นแหละภาวะกรรมทั้งหลาย ทั้งปวงที่มันกำลังปรากฏ ที่ทำให้เราทุกข์ทรมานขมขื่น ยืนไม่ได้ นั่งไม่ได้ นอนไม่หลับอยู่เพราะภาวะกรรม เมื่อเราทำถึงตรงนี้ มันจะสลายภาวะกรรมเหล่าต่างๆไปให้เบาบางลง ยกเว้นกรรมที่หนัก โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88