ทุกส่วนของร่างกายที่อวัยวะมันทำหน้าที่ ทั้งปอด ทั้งหัวใจ ทั้งถุงน้ำดี ทั้งไต ทั้งตับ ทุกอย่างมันจะทำหน้าที่ บีบแล้วยืดๆๆ ก็คือ พอง ยุบ นั่นเอง เพื่อจะส่งเลือด ส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงตามเซลร่างกายต่างๆ ตรงเนี้ยเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันเห็นมันแล้วก็กำหนดต่อ ความวิตกกังวลไม่มี เมื่อความวิตกกังวลไม่มีนั่นแหละ สภาวธรรมมันที่ปรากฏ อาการที่พองก็พองๆๆ มันไม่ยุบ มันไม่ยุบก็ช่างมัน หรือมันยุบๆๆลงไป มันไม่พองก็ช่างมัน ไม่ต้องกลัว ให้เราดูไปว่าอะไรคือพอง ดูไปว่าอะไร คือยุบ ที่ถามว่าพองกับยุบ อะไรสั้นอะไรยาว พองกับยุบมันมีลักษณะ ลักษณะมันเป็นอย่างไร โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88