เมื่อภาวะจิตเราไปหลงติดอยู่กับอารมณ์ มันก็จะไปยึดติดกับอารมณ์ พอมันยึดติดในอารมณ์ มันก็ไปคลึงเคล้ากับอารมณ์นั้นๆ เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ที่เป็นอยู่ พอไม่มีสติมาสกัดกั้น มันก็จะไม่รู้ว่า อ่อ ที่เราคลึงเคล้าอยู่กับมัน มันเป็นงูเห่า ที่เราเลี้ยงไว้ มันพร้อมที่จะฉกเราอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า จิตของเรา อารมณ์ของจิตอุปมาเหมือนกับงูเห่า อสรพิษร้าย ที่มันจะคอยฉกเราให้ตาย ตายจากความดี วิ่งไปตามความไม่ดี เรียกว่าบาป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๙/๓ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hyZKRK2Ewlg