บาปที่ยังไม่เกิดขึ้นในจิต ก็อย่าให้มันเกิดขึ้น ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไร พระพุทธองค์ท่านจึงสอนให้เราระมัดระวัง บาปอันใดที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นกับจิต ไม่เคยมีในจินตนาการ ความนึกคิดของเรา ไม่เคยรู้มาก่อนเลยในจิตของเรา อย่าให้มันเกิดขึ้น เมื่อมันไม่เกิด ไม่มีขึ้น เราก็ไม่ต้องระหวาดระแวง เราก็เป็นสุข พอมันเกิดขึ้นแล้ว มันหวาดระแวง หวาดกลัว วิตกกังวล ไปนานับประการ ทำอย่างไรหละ ต้องเจริญสมาธิ เพื่อทำลายล้าง ความวิตกกังวลนั้นออกไปให้หมดสิ้น ตัวที่จะทำลายล้างได้ ท่านจึงใช้คำว่า อิทธิบาท อิทธิพลของสมาธิ เอาอิทธิพลของสมาธิมาตัดรอน ผลักไส ตัวความคิดวิตกกังวลนี้ให้ มันสลายไป ให้ออกจากใจหรือไม่มีในความคิดนี้เลย หรือมีอยู่ แต่ตัวสมาธิจิต มาครอบครองพื้นที่ ของจิตไว้ก่อน ตัวบาปอกุศลจิตจะไม่มีเกิดขึ้นในจิตนั้นๆ เพราะมันมีสมาธิ สติ สัมปชัญญะ อยู่พร้อม โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๙/๓ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hyZKRK2Ewlg