ฉันทะ คือความพอใจในสภาวะอารมณ์ที่เรามีอยู่ในสมาธิ เราดูอาการของสมาธิที่มีอยู่ ดำเนินไปในสภาวะนั้น ตัววิริยะ ความเพียรก็ดำเนินไปพร้อม ธรรมทั้งหมดนี้เดินทางไปพร้อม กันเรียกว่าพลัง พลังแห่งอำนาจของจิต หรืออำนาจของสมาธิ หรือเรียกว่าอีกอย่างว่า power of mind พลังแห่งจิต ที่มันจะเป็นกำแพงสะกัดกั้น ตัววิตกกังวล ตัวที่ปรุงแต่งให้เกิดความคิด เรื่องของอดีต และอนาคต คิดถึงเรื่องความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา คิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราต้องตรอมตรม สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาเพราะตัวจิต ที่ขาดสติ สัมปชัญญะ สมาธิ หรือเรียกอีกอย่างว่า อินทรีย์มันอ่อน ฉะนั้นตัวบาปที่มันไม่เคยเกิด อย่าให้เกิดในจิต เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ต้องรีบป้องกัน รีบกำจัดให้มันออกไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๙/๓ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hyZKRK2Ewlg