เรามาพิจารณากายของเราว่า กายนี้เป็นบ่อเกิดของความทุกข์ กายเป็นรังของโรคทั้งปวง กายที่เป็นบ่อเกิดของทุกข์จริงหรือไม่ เรามีสังขารร่างกายนี้มันทุกข์ไหม? มีตา เป็นทุกข์เพราะเรื่องตาไหม ตามันฟางมันฟ่า ตามันดูไม่ดี มีหู เป็นทุกข์เพราะหู หูมันไม่ได้ยิน หูเป็นน้ำหนอง มันทุกข์เพราะหูไหม มีจมูก มันหายใจสะดวกหรือไม่สะดวกเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหม เป็นไซนัส เป็นภูมิแพ้หรือเปล่า นั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เกิดขึ้น เรามีหน้าตา แล้วทุกข์เพราะหน้าตาไหม ตอบว่า มี มีความทุกข์มาก จะต้องหนีไปหาทาง ที่ทำให้หน้าตามันดี มันเป็นทุกข์จึงต้องดิ้นรนให้มันดับทุกข์ ดับปัญหาของกาย นั้นคือส่วนที่เป็นโรคทางกาย แล้วก็เป็นทั้งโรคทางใจ โรคของความทุกข์ ถ้าไม่เกิดความทุกข์ มันก็ไม่ดิ้นรนหา พอมีฟัน ฟันก็ไม่ดี ไม่ตรง ก็ต้องไปหาหมอ นั้นแหล่ะ ร่างกายจึงเป็นบ่อเกิดของโรค บ่อเกิดของความทุกข์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๘/๓ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yKeUbQbXY5E