สุดท้าย เห็นอาสวักขยญาณ ปัญญาญาณที่เกิดขึ้น จากการบำเพ็ญภาวนา คือเห็นกิเลสที่หมักดองอยู่ในขันธสันดาน ในรากเหง้าของจิต ที่เป็นอกุศลจิต เห็นว่ามันฝังอะไรไว้กับเรา มายาวนานนักหนา จนถึงปัจจุบันนี้ มันถึงสลัดออกยากเหลือเกิน นั่นแหละ คือต้องขุดลงไปในจิตของเรา เจาะลงไปในจิตของเรา พอเห็นแล้วก็ปล่อยมันทิ้งออกไป อย่าไปปกป้องมันไว้ เพื่อความบริสุทธิ์ หมดจด ปราศจากเครื่องเศร้าหมอง เครื่องหมักดองของจิต จนเกิดสมาธิจิตที่มั่นคงแน่วแน่ ต่อความดีงาม มันก็จะตัดสินอารมณ์ของมันเอง ด้วยสภาวะ ว่าทางนี้ต้องเดินไปสู่อริยมรรค อริยผล เป็นทางไปสู่พระนิพพาน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=52TTjkprQLo