ภาพบรรยากาศ พิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๐ (วันที่ ๘ มิ.ย.๖๐) ณ อาคารศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าเจริญราช ลำลูกกา คลอง ๑๑ ปทุมธานี โดย พระอาจารย์มหาวีระศักดิ อภินันทเวที เมตตาเป็นประธานในพิธี และให้โอวาทธรรมแก่ผู้เข้าร่วม... ขอเชิญทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญกับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่าน ตลอดถึงเจ้าภาพภัตตาหาร อาหาร ผลไม้ น้ำปานะ และผู้ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของทางวัดป่าเจริญราชทุกๆท่านด้วยครับ... ...ภาพโครงการทั้งหมดสามารถดูและดาวน์โหลดได้ที่http://www.watpacharoenrat.org/albumls.php?grp=-1&year=2560&fd=albums/f27eafbb44c75e865fb6636b513365ce