สติ จึงเป็นตัวป้องกันจิต เปรียบเสมือนเซฟตี้คัท ตัดไฟ ไม่ให้ไฟวิ่งเข้ามาช๊อตหมด สติจึงเป็นตัวคุ้มครองจิต ให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อจิตบริสุทธิ์ ย่อมเห็นจิตของตนเอง เห็นจิตในจิต ว่าตัวเรานี้มีกิเลสกี่ตัว ละสังโยชน์ได้กี่ตัว สักกายทิฏฐิ เราละได้หรือยัง ความมีตัวตน ดีกว่าเขา สูงกว่าเขา รวยกว่าเขา สุดยอดกว่าเขา มันละออกไปหรือยัง ในจิตของเรา วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในบาปบุญคุณโทษ มันละได้หรือยัง? สีลัพพตปรามาส มันละได้หรือยัง ความหลงงมงาย สักการะบวงสรวงจนงมงาย ไม่รู้เหตุรู้ผล เมื่อละทั้ง ๓ ออกไปได้หมด นั่นแหล่ะ เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้ว โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=52TTjkprQLo