มีพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งกรรมฐาน นั่งไปปวดหัวเข่า ทั้งโยมเคยมาปฏิบัติที่นี่เหมือนกัน ปวดหัวเข่า ปวดมากเหมือนจะระเบิด เหมือนไฟไหม้ เหมือนใครเอามีดมาฟันลงไป มาสับลงไป บางคนก็บอก ไม่ลุก ก็ไม่ยอมลุก ๓ ชั่วโมงนั่งปุ๊บ เห็นกบมันกระโดดจากหัวเข่า วูบออกมาเลย หันหน้ามา กบมันตัวใหญ่ขึ้นๆๆๆๆ อ้าปากเหมือนจะกินเรา และก็นั่งแผ่เมตตาๆ มานั่งแผ่เมตตาปุ๊บ กบมันบอก โอ อโหสิกรรม กบตัวนี้เล็กลงหายวุบไปเลย หัวเข่าเย็นแว้บ หาย ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ หายปวด ปรกติ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ไม่ต้องไปฉีดยา ทุกครั้งจะต้องไปฉีดยาทุกเดือน เดือนละเข็มๆแก้ปวด นั้นคือ กรรม ภาวะกรรมฐานจึงลดละกรรมได้ บางอย่าง บางชนิด เราต้องมาถึง สัมมสนญาณ หรือ มัคคามัคคะ จิตอันบริสุทธิ์ ญาณ ความรู้อันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดแอบแฝงอยู่ นั่นแหละมันจึงสามารถที่จะละหรือไถ่ถอนใช้หนี้กรรมได้ นั่นแหละ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์ในการเห็นแจ้งในรูปนาม ขันธ์๕ เข้ามาอีก เมื่อเห็นสภาวะรูปภายใน หรือกายในเห็นแล้ว มันก็เห็นสภาวะนามภายใน นามภายในที่มันแฝงอยู่ในรูปข้างใน แฝงอยู่ในจิต ท่านเรียกว่า วิจิตร หรือ หทัยจิต ที่มันอยู่ในจิต อารมณ์ที่อยู่ในจิต เหมือนไข่แดงที่อยู่ในไข่ มันซ่อนกันอยู่ตรงนั้นแหละ เขาเรียกว่าจิตที่วิจิตร พระพุทธเจ้าใช้คำว่า หทัยจิต จิต ความรู้สึกที่อยู่ข้างในจิตในใจ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88