บางคนนั่งไปปวดศีรษะ อะไรทำให้ปวด ความตึงเครียดหรือเปล่า ไม่ได้เครียด ภาวะจิตเหมือนถูกบีบศีรษะ อาการเหมือนถูกบีบ พอเราเรียกเข้ามาถามว่าเป็นไง ก็ไม่ปวด นั้นคือ กรรม เข้ามาแทรกกรรมฐาน ฉะนั้นต้องพยายามนั่งแผ่เมตตา แผ่เมตตาด้วยจิต ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ตั้งแต่ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ จงเป็น อโหสิกรรม เถิด จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด น้อมในจิตเข้าไปแผ่ออกมาจากจิต อย่างพระอาจารย์พาให้เราว่า ให้เราว่าในจิต พลังจิตเมตตาที่จะไปได้จากภายในจิต มันขับออกมา คลื่นออกมาจากจิตภายใน จึงจะเกิดพลัง เราว่าจาก...ปากสัพเพ สัตตา มันไม่ใช่ พร้อมกับปากว่า ใจถึง ใจน้อมไปให้ถึง นั้นจึงจะเกิดประโยชน์ เกิดเมตตา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88