การปฏิบัติธรรม คือการศึกษาตัวเราเอง ให้เข้าใจสภาวะกาย สภาวะจิตของเราเอง พร้อมกับความสำนึกรู้สึกที่จิตใจของเรา ที่ผุดขึ้นมาอย่างแท้จริง ว่า มีอาการอย่างไรบ้าง มีความรู้สึกสำนึกอย่างไรบ้าง มันผุดโผล่ขึ้นมาจากจิต ที่เรียกว่า โอปปาติกจิต ที่เราไม่เคยรู้ เคยสัมผัสในจิตของเราเลย เมื่อมีโอกาส มันก็จะผุดขึ้นโดยอัตโนมัติ นั้นแหล่ะคือครั้งหนึ่งในชีวิตของเรา ที่จะได้สัมผัส ตัวปัญญาที่แท้จริงของตัวเอง ฉะนั้นในแนวทาง การปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน ๔ จึงเป็นแนวทางที่ พระพุทธเจ้าให้เราฝึก ให้เรารู้ตื่น เบิกบาน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๘/๗ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=zVnF2cTGokw ขอบคุณภาพจาก http://www.goodlifeupdate.com/42306/healthy-mind/191259/