สัมมาทิฏฐิ คือปัญญาอันเห็นชอบ เห็นอะไร เห็นชอบในตัวตนเราก่อน ว่า เมื่อเราสำรวจตรวจตราตัวเราลงไปนั้น พบความดี ความชอบอยูในตัวเรา มีไหม ความดีความชอบ มีกี่เปอร์เซ็นต์ ทีนี้ให้เราหาความดีให้ตัวเอง โดยไม่มีจิตใจที่เอนเอียง ให้ตรง ซื่อ บริสุทธิ์กับตัวเอง ดีก็คือดี ผิดก็คือผิด บาปก็คือบาป บุญก็คือบุญ นั้นคือความซื่อสัตย์ต่อตนเอง แล้วก็จะเจอความดี และพบความบกพร่อง เมื่อหาความดีเจอแล้ว ก็ให้หาความบกพร่องของกายและจิต เพื่อให้หาจุดแก้ไข สิ่งที่แก้ไขได้ เราก็แก้ไข ใจที่มันชอบโกหก ก็ให้ปรับเปลี่ยน แก้ไขไม่ให้มันโกหก ใจที่มันหงุดหงิดงุ่นง่าน ก็แก้ไม่ให้มันหงุดหงิดงุ่นง่าน ใจที่มันขี้เกียจ ก็แก้ไม่ให้มันขี้เกียจ เมื่อแก้แล้วมันก็จะดีขึ้น นี้แหละจึงเรียกว่า สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบที่ตัวตนของเรา เห็นว่าเราขาดสติ ก็ต้องฝึกสติให้มันมีขึ้น เมื่อมันมีเกิดขึ้นแล้ว ก็จะเป็นตัวประคองชีวิตจิตใจของเรา โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๘๘/๗ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=zVnF2cTGokw