เวลาเรารู้สึกปวด ก็กำหนดปวดหนอ เวลาเบื่อก็กำหนดเบื่อหนอ เวลาคิดก็กำหนดคิดหนอ นั่นแหละ ต้องให้ทันปัจจุบัน ถ้าเราคอยเฝ้าดู เราจะรู้ว่า อ่อ ที่มันเป็น มันไม่ใช่จิตของเรา มันเป็นอารมณ์อื่นที่เกิดขึ้นมา ที่เราจินตนาการสร้างขึ้นมา แต่จิตของเรามันถูกหลอมด้วย ความคิดของเรา มันถูกหลอกด้วยความคิดของเรา สุดท้ายก็เป็นมายาแห่งจิต จิตที่หลอกตนเอง ฉะนั้นต้องมาเจริญสติ ชำระจิตที่ไม่ดีออกไป มันก็จะมีแต่พลังแห่งจิตอันบริสุทธิ์ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๐/๖ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=irbx8vPx0gA