อย่างโยคีมานั่งสมาธิ อะไรมาทิ่มแทงมากที่สุด สิ่งนั้นคือ ทุกขเวทนา ปวดหนอๆ จะตายหนอๆ ไม่ไหวแล้วหนอๆ นี่คืออาวุธที่มาทิ่มแทงหัวใจ มันทิ่มแทงที่ขามันก็ปวดแค่ขา ถ้าไม่มีสติ ไม่มีขันติ มันปวดที่ไหนหละ ปวดที่ขา ปวดที่ใจ ตายเลย มันแยกไม่ออกว่าอะไรคือเหตุ มันปวดเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ใส่ใจมัน หรือเราปล่อยมันเฉยๆ ฉะนั้น ท่านจึงว่า ให้เรามีสติ ตั้งแต่เบื้องต้นในการยืน การเดิน และการนั่ง เห็นรูปยืน รูปเดิน และรูปกำลังนั่ง ด้วยการภาวนาดูสภาวะอาการที่ปรากฎเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=VqEdrmreMv8