มันจะเกิดประโยชน์ตรงไหน มันเกิดประโยชน์ตรงที่ให้เรามีสติไปรู้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นในส่วนทั้ง ๔ หรือฐานทั้ง ๔ เนี้ย มันมีปัญหาตรงไหน แล้วเราจะแก้ปัญหาตรงจุดนั้นยังไง ฐานนั้นยังไง เช่น ล้อลม ล้อรถไม่มีลม เราก็เติมยางลมให้เสมอกัน รถก็จะสามารถอยู่ได้ อุปมาเหมือนการที่เราไม่มีอินทรีย์หรืออินทรีย์อ่อน เราไม่เคยเดิน ก็มาเดินจงกรม เติมอะไรหละ เติมสติ เติมวิริยะ เติมสติ ขันติ ความอดทน ให้เราเดิน เดินอย่างมีสติ เดินอย่างมีความอดทน จนครบเวลา ที่จะเดิน จึงจะหยุด เดินอย่างมีสติ เดินยังไง พระอาจารย์บอกให้กำหนด ซ้ายย่างหนอ ขวาย่างหนอ ยกหนอ เหยียบหนอ ยกหนอ ย่างหนอ เหยียบหนอ สติอยู่ตรงไหนในการเดิน ก็มีสติอยู่ตรงที่ยก ที่ย่าง ที่เหยียบ สัมผัสกับพื้น จิตเราอยู่กับเท้าแนบสนิทไม่ออกข้างนอก ตรงนั้นเรียกว่า เดินด้วยจิต ไม่ใช่เดินด้วยกาย เดินไปเดินมา ไม่ใช่กูเดิน ถ้ากูเดิน กูก็เบื่อ เห็นไหม ถ้ามีกูเดิน กูเบื่อทันที แต่ถ้าไม่มีคำว่า “กู” มีแต่รูปและกายเดิน ขันธ์ ๕ เดิน ขันธ์ ๕ ยืน ขันธ์ ๕ นั่ง มีแต่รูปและขันธ์ที่นั่ง ที่เดิน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗/๖ วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88