การถ่ายทอดสดพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๖ ระหว่าง วันที่ ๑-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เมตตาเป็นประธานและให้โอวาทธรรม โดย พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.(หลวงพ่อวีระนนท์) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช...