คำถาม: เวลานั่งสมาธิ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ รู้สึกอึดอัด เพราะเกิดลังเลว่า ใช่พองหรือไม่ หรือใช่ยุบหรือไม่ ตอบ: ทำไมเราต้องลังเลกับมันละ ท้องพองก็กำหนดพอง หนอ มันยุบก็กำหนดยุบหนอเท่านั้นเอง ไม่ต้องไปสงสัยหรอก พองหรือยุบ นี่คือหลักการง่ายๆ ไม่ต้องไปสงสัยว่าใช่หรือเปล่า หากต้องการรู้ว่าอาการพองมากๆ เป็นอย่างไร เราลองหายใจเข้าแล้วยืดตัวขึ้นนิดหนึ่ง ให้พยายามทำไปก่อน หากไม่เคยทำแล้วจะให้มันได้เลย มันคงไม่ได้หรอก เราต้องใช้เวลาปฏิบัติสักหน่อย อาตมาทำกรรมฐานเดือนหนึ่งเต็มๆ ยังหาพองยุบไม่เจอ เหมือนกับพระนักเทศน์ที่ตั้งนะโม เดือนหนึ่งยังตั้งนะโมไม่ได้ จะเห็นว่าไม่ใช่ของง่ายๆ เพราะอาตมาเคยฝึกปฏิบัติอย่างอื่นมาจนเกิดชำนาญการแล้ว แต่พอมาภาวนาพองยุบ มันจึงทำไม่ได้ แทบจะร้องไห้ นั่งจนจีวรเปียกเลย นั่งกลางแดดก็แล้ว ฝนตกก็แล้ว ยังทำไม่ได้ เมื่อตั้งจิตตายเป็นตาย ผลสุดท้ายมันกลัวตาย มันจึงได้เห็นพองยุบ พอเห็นพองยุบ มันก็มีทางเดินอย่างกว้างขวางซึ่งถ้าไม่สู้ มันไม่เห็นพองยุบ เราก็คงไม่ได้อะไร หากเราอยากจะกินรสชาติหวานอร่อย มันต้องสู้สักหน่อย อย่าเพิ่งท้อถอย การนั่งกรรมฐานที่ผ่านมา ใครเคยได้ยินหรือไม่ว่านั่งกรรมฐานแล้วตายไปเลย หรือไม่ได้เลย ส่วนมากจะได้ยินว่านั่งกรรมฐานแล้วได้ประโยชน์อาตมารู้จักพระเพื่อนกันที่นั่งกรรมฐานจนตาย แต่ไม่ได้ตายเพราะนั่ง กรรมฐานตาย แต่เพราะเบื่อหน่ายสังขาร อยู่ที่ปากช่องนี่เอง ท่านมาพูดให้ฟังว่านั่งแล้วเห็นแต่ซี่โครง ทำไมคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดรู้ตัวเองว่าเกิดมาแล้ว มีแต่ทุกข์ทรมาน สุดท้ายก็ตั้งสัจจะว่าภายใน๓ เดือนนี้ จะตายเวลาไหนก็พร้อมละสังขาร ท่านก็นั่งสมาธิตาย แต่ท่านไม่ได้ตาย เพราะไม่มีประโยชน์ แต่ตายเพราะได้สมาธิแล้วถึงตายท่านเป็นโรคมะเร็งแล้วไม่ยอมรักษา แต่สู้จนได้คุณธรรม รู้อย่างไรว่าได้คุณธรรม เพราะได้มาพูดมาเจรจาให้ฟัง โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากหนังสือ “อิสระแห่งจิต” เล่ม ๑ หน้า ๙๔ – ๙๕ สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/home/medial.php?prid=17