วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา #วัดป่าเจริญราช #วันนี้วันพระ "ในการที่ให้ร้ายคนอื่น นินทาคนอื่น ก็เป็นบาป เจตนาทำให้ผู้อื่นเสียหาย ก็เป็นบาป... นั้น เรามาละการกระทำบาปทั้งปวง ยังกุศลให้ถึงพร้อมคือ ทำคุณงามความดีให้เกิดปัญญา"... โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.