พระพุทธเจ้าว่า อานิสงส์ของการเดินจงกรมนี่ ๑. เราไม่เหนื่อยง่าย ๒. มีอาพาธแต่น้อย ๓. อาหารที่เราทานเข้าไปมันย่อยง่าย มันย่อยง่าย ระบบขับถ่ายคล่อง ย่อยง่าย ถ่ายคล่อง ท้องไม่ผูก หลับก็เป็นสุข หลับอยู่ก็หลับสบาย และไม่คิดอะไรเลย ตื่นก็เป็นสุข ปฏิบัติธรรม ยิ่งเป็นสุข มันร้อน เหงื่อออกมา แดดเผาทั้งกาย เหงื่อออกมาเหมือนเราได้อาบน้ำ ชุ่มช่ำเย็น นั่งอยู่กลางแดดก็เย็น นั่นคือ จิตมันเข้าสู่ภาวะของมัน มันจะเลยแยกกายกับจิตออกจากกัน มันแยกโดยชัดเจนเลย แดดร้อนไหม มันร้อนในเบื้องต้น ไหม้ มันไหม้ รู้สึกร้อนไหม ร้อน แต่ว่าความร้อนมันไม่เข้าถึงใจเรา มันร้อนที่กาย โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย เรื่อง อานิสงส์ของการเดินจงกรมในพิธีปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๗ วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=z0VbRQuad88 ที่มาของภาพ ประเทศศรีลังกา