การปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดกรรมเก่าได้ไหม? ถามว่ากรรมอะไร กรรมมีอยู่สามทาง ถ้ากรรมเล็กน้อยตัดได้ สมัยอาตมาเด็ก ๆ ยังไม่บวชเพื่อนชวนไปดูไก่ชน มีไก่ตัวหนึ่งถูกแทงที่คอ เลยเอาไก่ไปรักษา ด้วยความหวังดีก็เอาขนไก่แทงหมุนเข้าไปที่คอไก่เพื่อเอาน้ำเสลดน้ำเลือดออก พอมานั่งกรรมฐาน มันเหมือนใครมาแทงคอหมุน ๆ อยู่ทั้งวัน พอนั่งได้สักพักเห็นหน้าไก่ลอยมา มันบอกอโหสิกรรม ตั้งแต่นั้นมากรรมจากการแทงคอไก่หายไปเลย ถ้าเห็นหน้าโผล่มาบอกอโหสิกรรมนั่นจบเลย นึกถึงโยมที่เป็นเจ็บหลัง ถ้าเคยตีแมวก็ต้องยอมรับกรรมนั่งไปจนเห็นหน้าแมวบอกอโหสิกรรม มันก็หยุดกรรม ถ้ากรรมหนัก คือกรรม ๕ อย่าง ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ทำ โลหิตพระพุทธเจ้าให้ห้อ ทำสงฆ์ให้แตก เผาวัด ตัดคอพระพุทธรูป อย่างนี้ต้องใช้กรรมหลายกัลป์ กว่าจะหมด หลายคนที่มาทำกรรมฐานที่วัด บางคนนั่งร้องไห้ เขาบอกว่าเห็นตัวเองในอดีตตัดคอพระพุทธรูปไปขาย ตัวเป็นจ้ำ ๆ เห็นแล้วก็ร้องไห้ ไม่คิด ว่าตัวเองจะเป็นขนาดนั้น ถ้าทำกรรมฐานบ่อย ๆ ก็พอทุเลาได้ อีกคนนั่งไปแล้วปวดท้องมวนท้อง เหมือนท้องจะระเบิด มาสารภาพว่าเคยทำแท้ง ให้พยายามทำตรงนี้ให้เจ้ากรรม ให้เขาอโหสิกรรม กรรมนั้น ก็หมดเป็นอโหสิกรรมให้กันและกัน หรือไม่เป็น เราก็ปฏิบัติให้มากขึ้น ให้จิตหลุดพ้น อย่าว่าแต่พวกเราเลย พระอรหันต์อย่างพระโมคคัลลานะในอดีตชาติ เคยทุบตีบิดามารดา สุดท้ายก็ต้องโดนทุบตี ก็ต้องรับกรรม แม้แต่พระเทวทัต หรือพระเจ้าสุปพุทธะที่เป็นกษัตริย์หยิ่งผยอง ว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกเขยต้องมาคารวะพ่อตา ทั้ง เทวทัตและพระเจ้าสุปพุทธะสุดท้ายก็โดนแผ่นดินสูบ ทุกวันนี้ยังไม่หลุด เพราะเป็นกรรมที่หนัก ทำสงฆ์ให้แตกกัน กลิ้งหินจากเขาคิชฌกูฎให้โดนพระพุทธเจ้า ทำให้พระพุทธเจ้าเลือดห้อ แผ่นดินรับไม่ไหว เพราะกรรมมันหนัก ก็เลยโดนแผ่นดินสูบ เมืองไทยก็เริ่มแล้วกรรมหนักมหาสมุทรรับไม่ไหวก็กลืนกินทั้ง ชีวิต ตราบใดศีลธรรมเสื่อมจากจิตใจมนุษย์ กรรมนั้น ก็เกิดขึ้น เป็นหมู่เป็นคณะ โยมหลายคนบอกว่ามีสิ่ง แปลก ๆ เกิดขึ้น มีการตายเป็นหมู่ ไม่ใช่สิ่ง แปลกหรอก สมัยพุทธกาล นางสามาวดีตายในพระราชวังทีละห้าร้อยเพราะเป็นกรรมเก่า ให้เรารีบทำกรรมฐาน ให้ได้ ถ้าทำเหยาะ ๆ แหยะ ๆ มันไม่หลุด ทำบ่อย ๆ ศีล สมาธิ ปัญญา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรม สามอย่างนี้ป็นกระบวนการแก้กรรม ไม่ให้คนอื่นแก้กรรม เราเป็นคนทำ เราแก้กรรมเอง กรรมในเบื้องต้น คือ จิต มโนกรรม คิดดี พูดดี ทำดี ในหลวงทรงตรัสแล้วเมื่อ ๕ ธันวาที่ผ่านมา คิดดี พูดดี ทำดี เพียงพอแล้ว ตัดกรรม ละกรรมได้ ถ้ากรรมจะเกิดก็เกิดได้สามทาง คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เช่น มีจิตคิดจะฆ่า รู้ว่าเขามีชีวิต พยายามฆ่าเขา ตายโดยความตั้งใจ สมความปราถนา นั่น ครบองค์กรรมก็เกิด คราวนี้ต้องรื้อกรรม กรรมเหมือน กับการเปิดหัวหอม ข้างในมันวนไปจนเหลือนิดเดียวนั่นแหละ ยางที่มันจะเป็นเชื้อ ที่จะทำให้เกิดกรรม เราก็ตัดรากถอนโคนตรงนั้น เสียก็หมดกรรม ทำโดยการทำกรรมฐาน มีศีล สมาธิ ปัญญา ไตรสิกขาเป็นตัวสำคัญ เป็นลายแทงขุมทรัพย์ที่จะละตัดกรรมได้ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช) จากหนังสือ วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗ หน้าที่ ๘๓-๘๔ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/Krasaejai/Krasaejai17.pdf