โสฬสญาณ การจะได้ผ่านโสฬสญาณนั้น ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีมาแต่ชาติปางก่อนด้วย เพราะว่าบางท่านพยายามปฏิบัติ ๓ เทอมติดต่อกันเป็นเวลา ๖ เดือน แต่ไม่สามารถจะผ่านโสฬสญาณได้ บางท่านปฏิบัติ ๙ วัน ก็สามารถผ่านโสฬสญาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบารมีแต่ละบุคคลถึงแม้ยังไม่ผ่านโสฬสญาณ โยคีผู้ปฏิบัติจะได้รับประโยชน์อย่างต่ำ ๑๑ ข้อ คือ ๑. ผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งอารมณ์ ๒. เพิ่มพลานามัยทางจิตสูง จิตอิ่มเอิบผ่องใส ๓. เพิ่มพลังกาย ทำให้ร่างการสมบูรณ์ดี ๔. หลับง่าย ตื่นง่าย ไม่ต้องอาศัยนาฬิกาปลุก ๕. ไม่ฝันร้าย ๖. ความจำดี ความคิดมีระเบียบดีกว่าเดิม ๗. เฉลียวฉลาด มีปัญญาไวดีกว่าเดิม ๘. เกิดมีเมตตา มีความกรุณาสูงกว่าเดิม ๙. ทำให้เป็นคนขยันทำงาน ๑๐. ทำให้พักผ่อนร่างกายดี ๑๑. มีความคิดก้าวหน้าอยู่เสมอ ผู้เข้าอบรมวิปัสสนาสมาธินั้น เมื่อปฏิบัติวิปัสสนาเสร็จ ๑ ชุดย่อมจะต้องแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวรและบิดามารดา จึงจะได้รับอานิสงส์ ๒๑ ข้อ ดังกล่าวข้างต้นนั้นเช่น :- - เมื่อยังไม่บรรลุโสดาบัน เมื่อตายไป ย่อมไปเกิดยังพรหมโลก - ไฟ ยาพิษ หรือศาสตราวุธ ไม่กล้ำกลาย - ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามดี - ศัตรูกระทำร้ายไม่ได้ - เมื่อมีอันตรายใดๆ ย่อมมีเทวดาและมนุษย์ช่วยเหลือ - โยคีผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนาแม้จะไม่ได้ผ่านญาณก็ได้รับประโยชน์แก่ตนเองมาก โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช) จากหนังสือ วิปัสสนาชีวิต หน้าที่ ๒๙ – ๓๐ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/obook/Vipassana2555.pdf ภาพประกอบจาก โครงการปฏิบัติธรรม ๔ สังเวชณียสถาน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/albumls.php?grp=3&year=2555&fd=asset/images/india0255