คำถาม ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้น การกำหนดพองหนอ ยุบหนอไม่ทัน เพียงแต่รู้ว่า พองหรือยุบเท่านั้น หากจะให้ยาวต้องฝืนได้หรือไม่? คำตอบ การที่เราจะเห็นท้องพองท้องยุบจะสั้นหรือจะยาวไม่ใช่สิ่งสำคัญ ให้เราดูไปก่อนว่ามันจะยาวจะสั้นยังไงก็ช่าง มันเห็นสั้นก็ดูสั้น ๆ นั่นแหล่ะ ไม่ต้องไปดึงฝืนให้มันยาว เขาจะจัดระบบเอง เราอย่าไปจัดระบบเองไม่ได้ เหมือนเราขับรถน้ำมันจะหมดไม่หมดไม่ได้อยู่ที่เรา มันอยู่ที่เครื่องยนต์มันกินมากกินน้อย เราจะห้ามว่าฉันจะขับไปสิบวันห้ามกินน้ำมันห้ามหมดนะ ไม่ได้ หน้าที่ของเครื่องยนต์ต้องเผาผลาญน้ำมันให้หมดไป หน้าที่ของพองยุบจะสั้นจะยาวเป็นหน้าที่ของเขา แต่หน้าที่ของเราดูให้รู้ว่าสั้นหรือยาวเท่านั้นเอง ไม่ต้องห่วงพะวงวิตกเขาจะเป็นของเขาเอง เขาจะจัดขบวนการเอง ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ต้องไปตามให้มันยาว หรือฝืนเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ อัตโนมัติ นี้มาจากคำภาษาบาลีว่า อัตโน แปลว่าโดยตนเอง เหมือนกันกับโพธิสัตว์ที่ลอยคออยู่กลางมหาสมุทร ถ้าไม่ลอยก็ไม่ได้มันต้องพึ่งตนเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติ ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดทุก ๆ ชีวิตเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงมันจะสั้นจะยาวดูแค่นั้นดูไปเรื่อย ๆ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (วีระนนท์ วีรนนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช จากหนังสือ วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕ หน้าที่ ๖๓ ดาวโหลดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/Krasaejai/Krasaejai15.pdf ภาพประกอบจาก โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://watpacharoenrat.org/albumls.php?grp=0&year=2556&fd=asset/images/project5609