แล้วคราวนี้ที่รู้ว่าเอ้อ...ช้างเผือกเป็นสีขาวหรือสีชมพู นั้นเป็นอะไร นั้นคือเป็นสัญญาขันธ์เกิด สัญญาขันธ์เกิด มันเกิดวันละสามอย่าง สัญญาขันธ์เกิด เกิดภาวะอะไร รู้ตัวไหม ไม่รู้ พอรู้ปุ๊บ สติ สัมปชัญญะ มาแล้ว รู้พร้อมว่านี้คือเป็นแต่เพียงธาตุที่ปรากฏขึ้น แต่มันสามารถทำให้จิตของเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะจิตขาดสติ ขาดสมาธิ เหมือนโยคีนั่งวันนี้ อ้าว...ใครรู้ตัวเองว่าจิตมันขาดจากสมาธิ จิตมันขาดสติ ย่อมรู้ เพราะปรากฏขันธ์ ๕ มันปรากฏอยู่ตลอดเวลา มาในรูปของรูปขันธ์ มาในรูปของเวทนาขันธ์ มาในรูปสัญญาขันธ์ มาในรูปสังขารขันธ์ การปรุ่งแต่ง มาในรูปวิญญาณขันธ์ ตัววิญญาณนี่เป็นตัวพาทุกตัว เป็นตัวนำทัวร์ทุกส่วน ใครจะไป ตัววิญญาณนี้ก็จะพาไป นำทัวร์ไปทุกที่ เป็นตัวรับรู้ พาไป จะไปไหน ตัววิญญาณมันพาไป พอพาไปแล้ว คุณจะทำอะไรก็ช่าง เรื่องของคุณ แต่ฉันไม่รับรู้ ฉันพาไปให้รู้แล้ว แต่มันก็รู้ทุกอย่าง นี้คือภาวะที่การที่เห็นรูปนามขันธ์ ๕ และการเกิดก็เช่นเดียวกัน ตาเห็นรูป มันเกิดรูปขันธ์ เห็นแล้วพอใจ ไม่พอใจ เป็นเวทนาขันธ์ เป็นสุข เป็นทุกข์ เห็นแล้วอย่างนี้ คนนี้จำได้ เป็นสัญญาขันธ์ มันเห็นพร้อมกันทั้งหมดเกิดขึ้นในแพล้บเดียว ในจิตเดียว ท่านเรียกว่า ลัดมือเดียว ลัดมือเดียว จึงบรรลุธรรมแค่ระยะลัดมือเดียว ฉับพลัน เหมือนพาหิยะ(มีบรรยายต่อพรุ่งนี้) โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php