“ทำอย่างไรหละจึงจะไม่ประมาท ก็คือท่านให้มีสติ มีสติรู้ตัว ตัดกระแสความเมาที่มันงมงาย งงอยู่ วุ่นวายอยู่ ตัดสินใจไม่ได้อยู่ มันคุกรุ่นอยู่ในจิตของเรานั้น ให้ตัดกระแสความวุ่นนั้นออกไป ตัดกระแสความมืดออกไป เหมือนเขาตัดกระแสน้ำ ตัดกระแสน้ำ ตัดกระแสไฟ ให้มันขาดสะบั้น แล้วเราจะได้เห็นความจริง ความจริงคืออะไร ความจริงคือธรรมะ ความจริงคือธรรมชาติ ธรรมชาติที่มันบ่งบอกและเห็นในใจของเรา ถ้าเราได้เห็นธรรมชาติในใจของเราแล้วนั้นแหละ คือเราได้เห็นความจริง เมื่อเห็นความจริงแล้ว เราก็จะมีวิธีการที่จะทำให้ตนเองนั้นไม่เมา ไม่หลงในสิ่งที่เป็นอยู่ ฉะนั้นองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงวางหลักเกณฑ์ให้เราได้ศึกษา ศึกษาวิธีการตัดกระแส อันมี ๒ กระแส ๑ การตัดกระแส การตัดกระแสของความไม่รู้ ของอวิชชา ของตัณหาอุปาทาน ประการก็ เข้าสู่กระแส เมื่อตัดตัณหาอุปาทานได้ ก็เข้าสู่กระแสพระนิพพาน กระแสพระนิพพานคือไปสู่ความสุขสงบอันเป็นความจริง ความจริงนั้นท่านเรียกว่า สภาวธรรม หรือธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้น” โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ กิจกรรมบวชพระบนดอยอมก๋อย จ.เชียงใหม่