"มัชฌิมาปฏิปทาแห่งจิต"... เมื่อเราไม่ประมาท มันก็ถอนจิตออกจากความทุกข์ ถอนจิตออกจากความรัก ถอนจิตออกจากความชัง ถอนจิตออกจากความกลัว ความเกลียด ถอนจิตออกจากความได้ ความเสีย จะไม่มีได้และไม่มีเสีย... จิตก็อยู่ตรงกลาง เป็นภาวะจิตที่บริสุทธิ์ เรียกว่า #มัชฌิมาปฏิปทาแห่งจิต จิตอันไม่ยึดด้านซ้าย ไม่ยึดด้านขวา จิตที่ไม่ยึดดี จิตที่ไม่ยึดชั่ว คือจิตที่ไม่ประมาท นั่นคือ ภาวะจิตที่ไม่ถลำไปในสิ่งที่ชอบจนเจ็บ จนยึด จนเกลียด จนไม่อยากพบ ไม่อยากเจอ วางจนให้อยู่กลางๆ เหมือนโยคีทำสมาธิ ไม่นึกถึงเรื่องราวใดๆทั้งสิ้น น้อมจิตเข้ามาสู่ ในตัวเอง น้อมจิตเข้ามาสู่องค์ภาวนาของตนเอง ฯลฯ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยาย ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจรับฟัง รับชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=bD4FJUf_hZk(นาที ที่ 21.14-22. 43 )