...ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๑๐๐ โดยมี พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ.(หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ท่านเจ้าอาวาส วัดป่าเจริญราช เมตตาเป็นประธาน และให้โอวาทธรรมแก่ผู้ร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๑ ที่ผ่านมา *** ขอเชิญรับชม รับฟังการถ่ายทอดสดการแสดงธรรมเทศนา โดยพระวิปัสสนาจารย์ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติธรรมในโครงการแต่ละวัน ได้ทางเฟสบุ๊ค : ศิษย์วัดป่าเจริญราช ตั้งแต่เวลา เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. ตลอดโครงการ(วันที่ ๑-๗)