ภาวะเวทนาขันธ์ รูปขันธ์ สัญญาขันธ์ มีไหม มีทั้งหมด แต่อันไหนจะเกิดมาเด่นชัด ก็เราดูกำหนดตรงนั้นลงไป ให้เห็นเท่าทันอาการที่เกิด อาการที่มันมี และมันตั้งอยู่ ดับไปยังไง นี้คือการที่รู้เท่าทันการเกิดดับของขันธ์ ๕ และเห็นการแยกระหว่าง รูปนาม เมื่อเราเห็น เห็นอะไร บางครั้งอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล บางทีเวทนามาก่อน เวทนาเป็นเหตุ เป็นเหตุ เป็นเวทนาขันธ์ เห็นสภาวะการทุกขเวทนาขันธ์ มันทุกข์เพราะมีขันธ์ หรือเปล่าว่ามันทุกข์เพราะไม่มีขันธ์ มีแต่จิตที่คิด เหมือนโยคีทำสมาธิตั้งแต่ขณิกสมาธิ เข้ามาถึงอุปจารสมาธิ สมาธิกำลังจะแน่วแน่ ในระยะเวลาที่ ๑ ชั่วโมง ก็จะเป็นสมาธิ ๕๐ นาที หรือจะเป็นสมาธิอัปปนาสมาธิ ที่จะเข้าสู่อัปปนาสมาธิ จิตที่แน่วแน่ ในจำนวน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เข้าถึงสมาธิ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ อีก ๕ เปอร์เซ็นต์มันยังไม่เต็ม ภาวะจิตที่เข้าแน่วแน่ปุ๊บ เข้าไปอีก เข้าไป ๙๙ เปอร์เซ็นต์ เหลืออีก ๑ เปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่เป็นสมาธิจิตตรงนี้จะเข้าสู่สภาวะที่มีรูป และไม่มีรูป ท่านว่า รูปพรหม อรูปพรหม แต่มีสติสัมปชัญญะแก่กล้า โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php