อีกอันหนึ่งสูตร กาลามสูตร คือ ไม่เชื่อ ๘ อย่าง อันนี้อีกส่วนหนึ่ง นั้นคือว่า ในยุคนั้นคือ เค้ามุ่งมั่นในเรื่องที่ ๑ คือ กามสุขัลลิกานุโยค เรื่องที่ ๒ อัตตกิลมถานุโยค การบำเพ็ญตบะอย่างแก่กล้าหรือเคร่งครัดหรือ อุกฤษฏ์ ประเทศไทยยังไม่มีอุกกฤต มีแต่เหยาะๆแหยะๆอยู่ ยังไม่ถึงขั้นอุกฤษฏ์ไปไหน ปฏิบัติอุกกฤต อยู่ในกุฏิคนเดียว เป็นยังไงหละ ไม่พูด ไม่คุย ทานข้าวหรือเปล่า ทาน ไม่ได้อุกฤษฏ์อุกฤษฏ์ คือ ปฏิบัติทุกอิริยาบถ ไม่มีเวลาว่างและก็ไม่รับประทานอาหาร นั้นคือ อุกกฤต อยู่ในท่าใด ท่าหนึ่ง อย่างอินเดียเค้าก็จะนั่งนอนนั่งอยู่บน มีไฟอยู่ข้างล่างบ้าง ไปย่างอยู่บนไฟ ให้กิเลสมันออก น้ำมันมันไหลออก กิเลสจะออก นั่นคือความเชื่อ บางที นอนอยู่บนตะปู นอนอยู่บนตะปู นอนอยู่ท่าเดียวนั่นแหละ บางทียืนขาเดียว ยืนอยู่ ๓ เดือน ยืนอยู่ก็ฝึก บางทีก็เอาหัวมุดลงไปในทราย ๓ เดือน หรือ ๓ ปี แล้วจะเรียกบรรลุ โยคะศาสตร์ ถ้าหลับเป็นไง ตายก่อน วิ่งหนีหมด นั้นแหละ มันจึงมีความแตกต่างกัน โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php