บุญ แปลว่าเครือง,สิ่งชำระ ชำระความเลวร้ายออกจากใจของเรา เมื่อเราสามารถชำระสิงสาราสัตว์ที่เกิดขึ้น ออกจากจิตของเราแล้ว เราจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เริ่มต้นของการพัฒนาจิต เริ่มต้นของการพัฒนาชีวิตที่แท้... เพราะอะไร เพราะใจของเรา อาตมาอุปมาเหมือนดั่งเหวนรก เหวนรกนั้น สรรพสัตว์วิ่งมา ตกลงไปหรือบางครั้งสรรพสัตว์ไม่ได้วิ่งมาตก แต่ถูกจับกระชาก โยนทิ้งลงไปในเหวนรก... เมื่อผู้ใดตกลงไปแล้ว ยากที่จะขึ้นมาได้ เพราะสถานที่แห่งนั้นมันมีทุกอย่างพร้อม มีอาหารการกิน มีพวกพ้องเยอะแยะมากมาย เปรียบเทียบดูได้อย่างไร ดูได้จากตัวหนอนอยู่ในมูตรคูต อยู่ในส้วม อยู่ในซากสัตว์ที่บ้าน มันอุบัติขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว ฯ... โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. จากวารสารกระแสใจ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๓๗ http://www.watpacharoenrat.org/asset/vdo_mp3/Krasaejai/Krasaejai12.pdf สาธุชนผู้สนใจร่วมบุญ จัดพิมพ์วารสารกระแสใจ วัดป่าเจริญราช สามารถติดต่อที่วัดได้โดยตรง หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ครับ...สาธุ https://www.facebook.com/…/pb.3089759758…/1664908080282886/…