สมัยที่อาตมาปฏิบัติใหม่ๆ ก็มีครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาแล้ว แต่ท่านก็ปฏิบัติแบบที่ท่านทำ แต่พอเราปฏิบัติใหม่ๆ มันมีไฟ มันมีไฟ มีใจที่อยากจะรู้ มีใจที่อยากจะเห็น จากการได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟัง เราก็อยากจะฟัง แล้วอยากจะเห็น อยากปฏิบัติได้เต็มที่ ในสิ่งที่ท่านพูดมานั้นหนะ มันมีความจริงมากน้อยเท่าไหร่ ก็มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อหาคำตอบ เพื่อหาคำตอบให้กับตนเองที่ยังมีอยู่ สงสัยในคำครูสอนอยู่ว่า มีแค่ไหน มากน้อยเท่าไหร่ จริงหรือเท็จ โดยเอาการปฏิบัติเป็นตัววัด เป็นตัวตั้ง ถ้าโยคีท่านใดเอาหลักปฏิบัติในความขยันหมั่นเพียร อดทนเป็นตัวตั้ง ก็จะสามารถเห็นได้เร็วขึ้น โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๑ วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ: Course พัฒนาจิตเพื่อพ่อซึ่งมีทุกวันที่1-8ของทุกเดือน