โยคีถึงไม่ได้สอบอารมณ์ก็ไม่เป็นไร ก็ยังมีการฟังธรรม และมีวิธีแก้ให้ด้วย เพราะรู้ว่าไม่มีเวลาที่จะสอบให้โยม โยคี ฉะนั้นจึงพยายามที่จะแสดงธรรม ให้บอกทั้งวิธีการ บอกทั้งอารมณ์และบอกวิธีแก้ เพื่อให้โยมนำไปปรับใช้ในสภาวะอาการที่เกิดขึ้นของจิตและอารมณ์ ฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพก็เห็นว่า โยคีก็ได้ประพฤติปฏิบัติ พอรู้อารมณ์บ้างขึ้นมาแล้วจำนวนมาก และอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เคยปฏิบัติเป็นระบบ เป็นคอร์สๆในแบบสติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็พอที่จะได้รับความเข้าใจและทำตามได้ไม่มากก็น้อย ส่วนมากก็ได้ ส่วนน้อยที่ยังลังเลอยู่ ยังจับไม่ได้ จับอาการพอง อาการยุบ จับอาการ พุท อาการโธ ของลมที่เข้ายาว ออกยาว สั้น ออกสั้น ยังไม่ได้ชัดเจน ยังไม่ได้ละเอียด ก็ต้องพยายามต่อไป โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๑ วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ: วัดป่าเจริญราช