นักเรียนแพทย์เนี่ย เวลาเค้าไปเรียนกับอาจารย์ใหญ่ เค้าจะปิดหน้าไว้ก่อน ไม่ให้เห็นหน้า ถ้าเห็นหน้าแล้วจะจำ จำแล้วก็ขึ้นสมองเลยคราวเนี้ย สุดท้ายเต็มสมองเลย บางทีเรียนไม่จบ เค้าจึงปิดหน้าไว้ให้เห็นเฉพาะส่วนร่างกาย จะมาเปิดหน้าเมื่อตอนสุดท้ายใกล้จะจบคอร์ส เปิดปุ๊บ จำปั๊บ อาจารย์ใหญ่เต็มหน้า เต็มตา ไปไหนเต็มหน้า เห็นหมดเลย จะนั่ง จะตื่น จะหลับ จะขึ้นบนเครื่องบินหรือดำน้ำ อาจารย์ใหญ่อยู่ในตัวหมดเลย เห็นหมด อนาโตมี่อยู่ตรงไหนเห็นหมด นั้นคือสภาวะจิตที่เป็นสมาธิก็เหมือนกัน อุเบกขาสัมโภชฌงค์มันเห็นอาการทุกอย่างเกิดขึ้น ทั้งฐานของกาย ฐานของเวทนา ฐานของจิต ฐานของธรรม ในสภาวธรรม หรือสภาวะจิตหรือสภาวะกาย หรือสภาวะเวทนา มันก็จะวางใจได้ วางใจลงได้ อุเบกขาไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อน แต่ทำหน้าที่ไม่หยุด ทำหน้าที่ไม่หยุด ทำหน้าที่แบบนี้มีแต่ได้บุญ เป็นมหากุศลจิต อ้าวมาแล้ว เมื่อแต่ก่อนเป็นมหากิริยาจิต อันนี้มาเป็นมหากุศลจิต ได้ ๒ มหาแล้วนะ เป็นมหากุศลจิต มันยิ่งทำ ยิ่งได้มาก ทำหน่อยหนึ่ง ได้ทำ หน่อยหนึ่งได้มากขึ้นเป็นเท่าตัว จากมหากุศลจิต จิตมันเต็มเปี่ยมขึ้นมา ขยับขึ้นมา มันก็เป็นมหาวิบากจิต ผลหรืออานิสงส์ที่ได้รับ มันคือความสุข ความสุขที่คนอื่นเห็นเรามีความสุข เค้าก็สุขด้วย เห็นเราเย็น เค้าก็เย็นด้วย แต่เห็นคนร้อน มันจะตัดโผะออกไปเลย เห็นคนไม่ดี มันตัดโผะ มันไม่ มันเห็น สักแต่ว่านี้คือเหล่าสัตว์ที่ปรากฏขึ้นต่อหน้า กิริยาอาการ ท่าทางเหล่านี้ มาจากเหล่าสัตว์ที่เกิดขึ้นต่อหน้า มันจะเห็นอย่างนั้นเลย คนที่ยิกๆๆๆๆ ปึงปัง นี่คือยักษ์ เปรตเกิดขึ้น ต่อหน้า เห็นรูปลักษณ์ต่อหน้าเลยหน้าคนที่พูดเปลี่ยนทันที มันเห็นอย่างหน้าเขา เห็นในใจเขา เห็นในความรู้สึกทั้งกายเขาที่สวมผั้วเข้าไปเลย นั้นคือสภาวธรรมที่เป็นอุเบกขาธรรมเกิด มันจะเอ้อ...จงไปตามกรรมเถิด จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด นั้นคือ สภาวธรรม สภาวะจิต สภาวะอารมณ์และสภาวะกรรม มันเห็นทั้งหมดอยู่ในจิตของเรา อาการทั้งหมดของสรรพสัตว์ที่แสดงออกมานั้น มันก็เห็นทั้งหมด ตั้งแต่หัวจรดเท้า มันจึง เออ... เป็นกรรมของสัตว์ไป ไม่โต้แย้ง ไม่โต้เถียง ได้แต่สังเวชเมื่อเห็นความสังเวช มันก็ยิ่งห่างออกจากเหล่าสัตว์เหล่านี้ จิตไม่เกี่ยวข้อง จิตจะไม่เกี่ยวข้องแวะกับอาการเหล่านี้ มันก็จะหลุดพ้น เข้าสู่มรรคผลพระนิพพาน ง่ายไหม ง่าย นิดเดียว เดินตามทางของโพชฌงค์ ๗ ประการ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ วิ. (หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท) ธรรมบรรยายโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๙๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ: วัดป่าเจริญราช