การปฏิบัติธรรมนี่ ทำให้ถึงที่ใจ สภาวะที่เราฟังแล้ว มันก็เป็นสภาวะที่ใจของเรา แล้ว เราก็จะเข้าใจง่าย ปฏิบัติธรรม สภาวธรรมก็เกิดขึ้น ไวขึ้นๆๆ บางทีบรรลุธรรม บรรลุธรรมเลย เหมือนสามเณร(สังกิจจะ) เพราะอินทรีย์ ร่างกายเราโดยทุกคนแข็งแรง น้อยที่จะไม่แข็งแรง อายุมากหน่อย น้ำหนักเยอะหน่อย อันนี้ ก็ไม่เป็นไร ก็ปรับไปตามสภาพของเรา หนะ บางทีอายุน้อยหน่อย ก็ไม่เป็นไร ดูแข็งแรง ปรับไปตามสภาพ ตามอาการ แต่ถ้าจิตเรามั่นแล้ว มันไปได้หมด ไม่เกี่ยวกับอายุด้วย ไม่เกี่ยวกับร่างกายด้วย มันไปได้เร็วทันทีเลยสมาธิ สมาธิ พอได้สมาธิปุ๊บ มันจะปุ๊บๆๆ ต่อๆ ทันที วูบทีเดียว บางทีมันติดอยู่ก็นิดหน่อย พอเรามีจิตมุ่งมั่น ไม่ใส่ใจอารมณ์อื่น มันก็เข้าสมาธิได้เร็วขึ้น นั่นวิธีการทำสมาธิ โอวาทธรรม พระครูปทุมภาวนาจารย์ (หลวงพ่อวีระนนท์ วีระนนฺโท) จากธรรมบรรยายในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สนใจดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watpacharoenrat.org/youtube.php ที่มาของภาพ:โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนวัดนาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ปี2558